Porfirin je planarni ligand s centralnom prstenastom strukturom i različitim substituentima na rubu prstena.[1] Skupina je makrociklusno vezanih heterocikličnih organskih prstena porfirina. Sastoji se od četiri pirolne podjedinice međusobno povezanih kod njihovih α ugljikovih atoma preko metinskih mostova (=CH−).

Porfin, najjednostavnija vrsta porfirina.

Izvori uredi

  1. Generalić, Eni. "Porfirin." Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar. 31 July 2014. KTF-Split. 26. veljače 2015. <http://glossary.periodni.com>.