Doprinosi suradnika

31. ožujka 2017.

 • Odiseja

  (sažetak izmjene uklonjen)

  13:17

  −64

 • Odiseja

  (sažetak izmjene uklonjen)

  13:16

  −1

 • Odiseja

  (sažetak izmjene uklonjen)

  13:15

  −52

 • Odiseja

  (sažetak izmjene uklonjen)

  13:09

  +116