Razlika između inačica stranice »Orehovica«

Dodana 3.742 bajta ,  prije 9 godina
 
== Obrazovanje ==
 
Povijest školstva u Orehovici
 
Prema podacima iz Spomenice Osnovne škole Orehovica organizirana nastava u Orehovici seže u 1869. godinu. Od tada se nastava odvijala po privatnim kućama do 1918. godine kada su općinske prostorije adaptirane u školu i učiteljski stan. Okupacijom od mađarske vojske 1941. godine uništena je dotadašnja arhiva, knjižnica i inventar. Nakon rata mještani su izgradili novu zgradu općine (zgrada današnje općine) koja je tijekom 1946. godine preuređena u školu. Nastava se održavala do 4. razreda, a školu je polazilo 137 učenika u dva kombinirana razredna odjela.
 
Školske godine 1961./62. za upravitelja škole dolazi Stjepan Peršić koji ostaje direktor škole do 1978. godine U tom vremenu ostavlja duboki trag u životu škole, naselja i lokalnih kulturnih, sportskih i vatrogasnih udruga. Godine 1962. godine na temeljima urušenog zadružnog doma počinje se graditi zgrada u kojoj će se smjestiti trgovina, poljoprivredna zadruga i škola.
 
Nakon Stjepana Peršića direktor škole postaje Luka Knežević koji tu dužnost obavlja do 1986. godine kada se Osnovna škola Orehovica pripaja Osnovnoj školi Mala Subotica te postaje osmogodišnja područna škola do 1994. godine kada se ponovno osamostaljuje. Tadašnja nova ravnateljica Senija Zadravec uspješno upravlja školom do 2004. godine.
 
 
 
Osnovna škola Orehovica danas
 
Adresa škole:
Osnovna škola Orehovica
Školska ulica 2
40322 Orehovica
 
Telefon: 040 / 635-020
Telefaks: 040 / 635-020
E-mail: os-orehovica@ck.t-com.hr
OIB: 34686145036
 
 
Matična škola
 
Broj učenika
1.- 4. razred
5.- 8. razred
 
Ukupno:
 
127
132
 
259
 
Broj odjela Čisti
Kombinirani 17
0
 
Područna škola Podbrest
 
Broj učenika 1.- 4. razred 29
Broj odjela Čisti
Kombinirani 2
1
 
Ukupno učenika Osnovne škole Orehovica: 288, ukupno odjela: 20
 
Broj djelatnika
 
Učitelji razredne nastave
Učitelji predmetne nastave
Ostali 11
22
10
Ukupno 43
 
 
 
Podaci o školskom području
 
 
Temeljem Odluke o usvajanju mreže osnovnih škola na području međimurske županije, Osnovna škola Orehovica obuhvaća mjesta Orehovica, Vularija, Podbrest i Sveti Križ. U sklopu Osnovne škole Orehovica radi četverogodišnja Područna škola Podbrest.
 
Zbog toga što su dnevne linije javnog prijevoza rijetke, za učenike iz Podbresta i Svetog Križa organiziran je prijevoz učenika u školu i to bez participacije roditelja.
 
 
 
Prostorni uvjeti
 
 
Matična škola raspolaže sa 770 m2 vanjskog prostora, 8 učionica, informatičkom učionicom površine 12 m2, knjižnicom iste veličine te minimalnom kvadraturom ostalih propisanih prostora (sveukupno sa učionicama 980 m2). Za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture koristi se društveni dom u kojem se ne može koristiti lopta zbog nezaštićenih prozora.
 
Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima je zadovoljavajuća. Zahvaljujući razumijevanju roditelja i njihovoj novčanoj pomoći te Ministarstvu prosvjete i športa obnovili smo i knjižni fond školske knjižnice, rekvizite za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te nabavili nastavna pomagala za nastavu fizike, povijesti i matematike.
 
U školskom dvorištu smješteno je športsko igralište koje zadovoljava potrebe nastave TZK i u matičnoj školi kao i u područnoj školi.
 
Kako je stanje školske zgrade loše, a niti prostorni uvjeti više ne zadovoljavaju suvremene nastavne standarde, općina i škola su pokrenule niz aktivnosti usmjerene na izgradnju nove školske zgrade u Orehovici. Nova lokacija je pored nogometnog igrališta NK "Croatia". Za sada je izrađena projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola.
 
Kamen temeljac za novu školsku zgradu položen je 15. rujna 2005. godine.
 
== Kultura ==
 
Anonimni suradnik