Otvori glavni izbornik

Promjene

 
 
Sjedište i područje nadležnosti prekršajnih sudova je:j
 
I. U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Zagrebačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Ivanić-Gradu, Samoboru, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
Prekršajni sud u Ivanić-Gradu za područje općina: Ivanjska, Kloštar Ivanić, Križ i Štefanje i gradova Ivanić-Grad i Čazma.
Prekršajni sud u Samoboru za područje općine Stupnik i gradova Samobor i Sveta Nedelja.
Prekršajni sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko i grad Velika Gorica.
Prekršajni sud u Vrbovcu za područje općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec, Rugvica i gradova Dugo Selo, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec.
Prekršajni sud u Zaprešiću za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća i grad Zaprešić.
 
II. U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Krapinsko-zagorske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Krapini, Zaboku i Zlataru.
Prekršajni sud u Krapini za područje općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj, Desinić i Hum na Sutli i gradova Pregrada i Krapina.
Prekršajni sud u Zaboku za područje općina: Bedekovčina, Kraljevac na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Sv. Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i gradova Klanjec i Zabok.
Prekršajni sud u Zlataru za područje općina: Budinščina, Gornja Stubica, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Stubičke Toplice, Zlatar Bistrica i gradova Donja Stubica, Oroslavje i Zlatar.
 
III. U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Sisačko-moslavačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Kutini i Sisku.
Prekršajni sud u Kutini za područje općina: Jasenovac, Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i gradova Kutina i Novska.
Prekršajni sud u Sisku za područje općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Sisak.
 
IV. U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Karlovačke županije osniva se Prekršajni sud u Karlovcu.
Prekršajni sud u Karlovcu za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Klinča Sela, Krašić, Krnjak, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić, Žakanje, Žumberak i gradova Duga Resa, Jastrebarsko, Ogulin, Ozalj, Slunj i Karlovac.
 
V. U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Varaždinske županije osniva se Prekršajni sud u Varaždinu.
Prekršajni sud u Varaždinu za područje općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sveti Ilija, Sračinec, Petrijanec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec, Vinica, Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ, Breznički Hum, Breznica, Ljubešćica, Visoko i gradova Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice.
 
VI. U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Koprivničko-križevačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Koprivnici i Križevcima.
Prekršajni sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Virje i gradova Đurđevac i Koprivnica.
Prekršajni sud u Križevcima: za područje općina: Kalnik, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i grad Križevci.
 
VII. U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Bjelovarsko-bilogorske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Bjelovaru i Daruvaru.
Prekršajni sud u Bjelovaru za područje općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac i grad Bjelovar.
Prekršajni sud u Daruvaru za područje općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Berek, Hercegovac, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac i gradova Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje, Lipik i Pakrac.
 
VIII. U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Primorsko-goranske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Rijeci.
Prekršajni sud u Crikvenici za područje Vinodolske općine i gradova Crikvenica i Novi Vinodolski.
Prekršajni sud u Delnicama za područje općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad i gradova Čabar, Delnice i Vrbovsko.
Prekršajni sud u Krku za područje općina: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik i grad Krk.
Prekršajni sud u Malom Lošinju za područje gradova Cres i Mali Lošinj.
Prekršajni sud u Opatiji za područje općina: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga i grad Opatija.
Prekršajni sud u Rabu za područje općine Lopar i grad Rab.
Prekršajni sud u Rijeci za područje općina: Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo i gradova Bakar, Kastav, Kraljevica i Rijeka.
 
IX. U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Ličko-senjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Gospiću, Senju i Novalji.
Prekršajni sud u Gospiću za područje općina: Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Donji Lapac, Plitvička Jezera, Udbina, Brinje i Vrhovine i gradova Gospić i Otočac.
Prekršajni sud u Senju za područje grada Senja.
Prekršajni sud u Novalji za područje grada Novalje.
 
X. U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Virovitičko-podravske županije osniva se Prekršajni sud u Virovitici.
Prekršajni sud u Virovitici za područje općina: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Suhopolje, Sopje, Špišić Bukovica, Voćin, Zdenci i gradova Slatina, Orahovica i Virovitica.
 
Na području Požeško-slavonske županije osniva se Prekršajni sud u Požegi
XI. U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Požeško-slavonske županije osniva se Prekršajni sud u Požegi.
Prekršajni sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika i gradova Kutjevo, Pleternica i Požega.
 
XII. U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Brodsko-posavske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu.
Prekršajni sud u Novoj Gradiški za područje općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani, Nova Kapela, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje i grad Nova Gradiška.
Prekršajni sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje i grad Slavonski Brod.
 
XIII. U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Zadarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Zadru i Pagu.
Prekršajni sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kukljica, Lišane Ostrovečke, Novigrad, Pašman, Pakoštane, Polača, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Sukošan, Stankovci, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi, Zemunik Donji i gradova Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac i Zadar.
Prekršajni sud u Pagu za područje općina Povljana, Kolan i grada Paga.
 
XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Osječko-baranjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Belom Manastiru, Đakovu, Našicama, Osijeku i Valpovu.
Prekršajni sud u Belom Manastiru za područje općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i grad Beli Manastir.
Prekršajni sud u Đakovu za područje općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava, Viškovci i grad Đakovo.
Prekršajni sud u Našicama: za područje općina Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Podgorač i grad Našice.
Prekršajni sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka i grad Osijek.
Prekršajni sud u Valpovu za područje općina: Bizovac, Petrijevci, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina, Viljevo i gradova Belišće, Valpovo i Donji Miholjac.
 
XV. U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Šibensko-kninske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Kninu i Šibeniku.
Prekršajni sud u Kninu za područje općina: Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Promina, Ružić, Unešić i gradova Knin i Drniš.
Prekršajni sud u Šibeniku za područje općina: Bilice, Murter-Kornati, Tribunj, Primošten, Rogoznica, Pirovac, Tisno i gradova Skradin, Vodice i Šibenik.
 
XVI. U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Vukovarsko-srijemske županijske osnivaju se prekršajni sudovi u Vinkovcima, Vukovaru i Županji.
Prekršajni sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Vođinci i gradova Vinkovci i Otok.
Prekršajni sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Tompojevci, Trpinja, Lovas, Tovarnik i gradova Ilok i Vukovar.
Prekršajni sud u Županji za područje općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar, Vrbanja i grad Županja.
 
XVII. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Splitsko-dalmatinske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Imotskom, Makarskoj, Sinju, Splitu, Starom Gradu, Supetru i Visu.
Prekršajni sud u Imotskom za područje općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd, Zmijavci i grad Imotski.
Prekršajni sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora, Tučepi, grad Makarska.
Prekršajni sud u Sinju za područje općina: Dicmo, Hrvace, Otok, Trilj i gradova Sinj i Vrlika.
Prekršajni sud u Splitu za područje općina: Podstrana, Šolta Lećevica, Prgomet, Primorski Dolac, Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje, Dugopolje, Klis, Muć, Marina, Okrug, Seget i gradova Kaštel, Omiš, Solin, Trogir i Split.
Prekršajni sud u Starom Gradu za područje općina: Jelsa i Sućuraj i gradova Hvar i Stari Grad.
Prekršajni sud u Supetru za područje općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan i grad Supetar.
Prekršajni sud u Visu za područje gradova Komiža i Vis.
 
XVIII. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Istarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Pazinu, Puli – Pola, Rovinju – Rovigno, Poreču – Parenzo i Umagu – Umago.
Prekršajni sud u Pazinu za područje općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Kršan, Lupoglav, Motovun – Montona, Pićan, Raša, Sv. Nedjelja, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Lanišće i gradova Buzet, Labin i Pazin.
Prekršajni sud u Puli – Pola za područje općina: Barban, Ližnjan – Lisignano, Fažana – Fasana, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i gradova Pula – Pola i Vodnjan – Dignano.
Prekršajni sud u Rovinju – Rovigno za područje općina: Bale-Valle, Kanfanar, Žminj i grad Rovinj-Rovigno.
Prekršajni sud u Poreču – Parenzo za područje općina: Funtana – Funtane, Kaštelir – Labinci – Casteliere – S. Domenica, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Višnjan – Visgnano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera i grad Poreč – Parenzo.
Prekršajni sud u Umagu –Umago za područje općina: Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana, Oprtalj – Portole, i gradova Buje – Buie, Novigrad – Citanova i Umag – Umago.
 
XIX. U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Dubrovačko-neretvanske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Dubrovniku, Korčuli, Blatu, Lastovu i Metkoviću.
Prekršajni sud u Dubrovniku za područje općina: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston, Župa Dubrovačka i grad Dubrovnik.
Prekršajni sud u Korčuli za područje općina: Lumbarda, Orebić, Trpanj, i grad Korčula.
Prekršajni sud u Blatu: za područje općina: Blato, Smokvica i Vela Luka.
Prekršajni sud u Lastovu za područje općine Lastovo.
Prekršajni sud u Metkoviću za područje općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno, Zažablje i gradova Metković, Opuzen, Vrgorac i Ploče.
 
XX. U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Međimurske županije osniva se Prekršajni sud u Čakovcu.
Prekršajni sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba, Sveta Marija i gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog.
 
XXI. U GRADU ZAGREBU
 
Na području Grada Zagreba osnivaju se prekršajni sudovi u Novom Zagrebu, Sesvetama i Zagrebu.
Prekršajni sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprim, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjeverno od rijeke Save).
Prekršajni sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec.
Prekršajni sud u Zagrebu za područje naselja Ivanja Reka i grad Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).
 
==Izvori==
Anonimni suradnik