Razlika između inačica stranice »Brodar«

Dodana 22 bajta ,  prije 6 godina
bez sažetka
Kod [[ugovor]]a o prijevozu morem pod pojam brodara treba dakle uvijek smatrati stranku koja se obvezala da će u vlastito ime i za vlastiti račun, bilo svojim ili tuđim brodom prevest morem ugovorene stvari s jednog mjesta na drugo za određenu vozarinu. Međutim katkad se događa da i sam naručitelj broda sklopi takav ugovor s nekim trećim. U takvom slučaju radi se i specifičnom poslu, pa pomorsko- pravni propisi takav slučaj posebno reguliraju. Brodar, u takvom poslu odgovara trećoj osobi u granicama prisilnih pravnih propisa i uvjeta uobičajenih u poslovanju, a naručilac je odgovoran brodaru za eventualno povećanje obveza. No ako je trećoj osobi bio poznat ugovor koji je naručilac sklopio sa brodarom onda brodar odgovara trećoj osobi samo u granicama tog ugovora i pravnih propisa čija se primjena ne može isključiti sporazumom stranaka.
 
U prošlosti je nositelj plovidbene aktivnosti bio samo [[brodovlasnik]]. Danas je sve manje važno tko je vlasnik broda, a sve je bitnije tko je nositelj plovidbene poduzetničke djelatnosti i nositelj odgovornosti, a to je brodar. Zakon definira ove elemente svojstva brodara: a) brodar je fizička ili pravna osoba, b) brodar je posjednik broda, c) brodar je nositelj plovidbenog pothvata. Brodar ima pravo na posjed broda. Pravni temelj posjeda najčešće je ugovor o [[zakup|zakupu]] broda kao i ugovor o [[leasing|leasingu]] broda ako je brod kupljen na leasing, a može i kad založni vjerovnik kod [[hipoteka na brodu|pomorske]] [[hipoteka|hipoteke]] radi namirenja svoje tražbine uzme brod u posjed i iskorištava ga.<ref name="Pavić"/>
 
Konvencijom iz 1976. i Pomorskim zakonikom, brodar, naručitelj iz brodarskog ugovora, poslovođa i upravitelj broda obuhvaćeni su pojmom brodovlasnika. PZ sve te osobe su za potrebe primjene tog dijela PZ-a obuhvaćene su pojmom „brodar“. U pojam brodovlasnika ne ulaze samostalne osobe za koje brodovlasnik ne odgovara (npr. crew agent). Pravo na ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine prema Konvenciji iz 1976. i PZ-u izvorno pripada vlasniku broda, ali Konvencija širi krug osoba koje imaju pravo ograničiti svoju odgovornost (spašavatelj i osiguratelj odgovornosti).<ref name="Pavić"/>