Razlika između inačica stranice »Carl Friedrich Gauss«

nadopunio Carl Friedrich Gauss
(nadopunio Carl Friedrich Gauss)
(nadopunio Carl Friedrich Gauss)
 
gdje je: ''E'' - [[vektor]] električnog polja, a ''dA'' - element površine plohe ''S'' po kojoj se [[integral|integrira]]. Tok električnoga polja kroz proizvoljnu zatvorenu plohu koja ne sadrži električni naboj jednak je nuli, to jest [[električni naboj]] izvor je električnoga polja. <ref> '''Gaussov zakon električnoga polja''', [http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69651] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.</ref>
 
==== Gaussov zakon magnetskoga polja ====
{{Glavni|Gaussov zakon magnetskoga polja}}
 
'''Gaussov zakon magnetskoga polja''' je fizikalni zakon prema kojemu su [[silnice]] [[magnetsko polje|magnetskoga polja]] zatvorene linije, odnosno [[magnetski tok]] (tok [[vektor]]a [[Elektromagnetska indukcija|magnetske indukcije]]) kroz zamišljenu zatvorenu plohu jednak je nuli:
 
:<math> \iint \mathbf{B} \cdot dS = 0 </math>
 
gdje je: ''B'' - [[magnetski tok]], a ''S'' - [[Površina|ploština]] zatvorene plohe. Tim je zakonom potvrđeno da u prirodi ne postoje [[magnetski monopol]]i. <ref> '''Gaussov zakon magnetskoga polja''', [http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69652] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.</ref>
 
==== Gaussov sustav jedinica ====
{{Glavni|CGS sustav}}
 
'''Gaussov sustav jedinica''' je sustav mjernih jedinica koji je na temelju prijedloga Gaussa i [[Wilhelm Eduard Weber|W. Webera]] prihvaćen na 1. međunarodnom elektrotehničkom kongresu u Parizu 1881. i smatran ''jedinstvenim sustavom jedinica sveukupne znanosti''. Osnovne su mu jedinice bile [[centimetar]], [[gram]] i [[sekunda]], po čemu je nazvan CGS-sustavom. Zbog krivih tumačenja zamisli njegovih osnivača, u primjeni je toga sustava bilo mnogo teškoća, osobito u području [[elektromagnetizam|elektromagnetizma]]. Električne su se veličine izražavale jedinicama CGSe-sustava (elektrostatski sustav jedinica), a magnetske jedinicama CGSm-sustava (elektromagnetski sustav jedinica). Za takav mješoviti, nekoherentni sustav predložio je [[Hermann von Helmholtz]] 1882. naziv Gaussov sustav jedinica. Uz druge sustave primjenjivao se sedamdesetak godina, osobito u [[fizika|fizici]]. Sva su 3 sustava danas zamijenjena [[Međunarodni sustav mjernih jedinica|Međunarodnim sustavom mjernih jedinica]] (SI). <ref> '''Gaussov sustav jedinica''', [http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21412] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.</ref>
 
==Izvori==