Razlika između inačica stranice »Zavod za kolonizaciju NDH«

bez sažetka
'''Zavod za kolonizaciju''' bio je [[zavod]] u [[NDH]]. Osnovan je na prijedlog [[Ministarstvo za udružbe NDH|ministra za udružbe]] [[zakonska odredba|zakonskom odredbom]] od [[4. svibnja]] [[1941.]] godine. Provedba je povjerena ministru udružbe, koji je imao izdati pravilnik o ustrojstvu i postupku zavoda.<ref name="sistoryI">[http://www.sistory.si/cdn/publikacije/37001-38000/37516/zakoni_odredbe_knjiga_I_abby.pdf Zgodovina Slovenije - SIstory] Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t. d. proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941. Knjiga I (svezak 1. - 10.), ur. A. Mataić; Tisak i naklada St. Kugli, Zagreb; str. 158., pristupljeno 24. travnja 2019.</ref>
<ref name="sistoryI">[http://www.sistory.si/cdn/publikacije/37001-38000/37516/zakoni_odredbe_knjiga_I_abby.pdf Zgodovina Slovenije - SIstory] Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t. d. proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941. Knjiga I (svezak 1. - 10.), ur. A. Mataić; Tisak i naklada St. Kugli, Zagreb; str. 158., pristupljeno 24. travnja 2019.</ref>
 
== Osnovni podatci ==
SjedištemSjedište mu je bilo u Zagrebu. Zavod je bila samostalna [[pravna osoba]] javno pravnog značaja, nad kojim vrši nadzor ministar udružbe. Svrha je zavodu bila uredjenje seljačkog posjeda putem [[unutarnja kolonizacija|nutarnje]] [[kolonizacija|kolonizacije]] i [[agrarna reforma|agrarne reforme]], pa su ti poslovi bili izuzeti iz nadležnosti dotadanjih oblasti. Za postignuće gornjih svrha zavod je raspolagao samostalnim proračunom a potrebna novčana sredstva uz vlastite prihode i imovinu dala mu je država. <ref name="sistoryI"/>
 
Djelokrug Zavoda protezao se na cijelu NDH. Mogao je osnivati urede, podružnice i ispostave u sjedištu i izvan sjedišta zavoda za obavljanje poslova, koji im se po središnjici povjere. Mogao je postavljati u pojedinim krajevima svoje
povjerenike.<ref name="sistoryIsistoryI239">[http://www.sistory.si/cdn/publikacije/37001-38000/37516/zakoni_odredbe_knjiga_I_abby.pdf Zgodovina Slovenije - SIstory] Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t. d. proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941. Knjiga I (svezak 1. - 10.), ur. A. Mataić; Tisak i naklada St. Kugli, Zagreb; str. 158239.-240., pristupljeno 243. travnja 20192020.</ref>
 
Pravilnik o ustrojstvu i postupku zavoda za kolonizaciju proglašen je 12. svibnja 1941., potpisnik je ministar udružbe NDH [[Jozo Dumandžić]], a objavljen je u Narodnim novinama 15. svibnja 1941. godine.<ref>[http://www.sistory.si/cdn/publikacije/37001-38000/37516/zakoni_odredbe_knjiga_I_abby.pdf Zgodovina Slovenije - SIstory] Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t. d. proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941. Knjiga I (svezak 1. - 10.), ur. A. Mataić; Tisak i naklada St. Kugli, Zagreb; str. 248., pristupljeno 3. travnja 2020.</ref>
 
== Zadaće ==
Zadaće Zavoda bile su: <ref name="sistoryI239"/>
# da seljačkim obiteljima, koje nemaju uopće ili nemaju dovoljno zemlje omogućuje pribavljanje zemlje, bilo u kraju u kojem žive, bilo u kojem drugom kraju;
# da omogućuje pribavljanje zemlje hrvatskim iseljenicima i povratnicima;
# da olakša prelaz zemlje iz neseljačkih u seljačke ruke;
# da organizira poslove diobe zemljišta i naseljavanje seljaka;
# da se brine oko gospodarskih, prosvjetnih i zdravstvenih prilika naseobina i naseljenika;
# da omogući stvaranje uzornih gospodarskih dobara za proizvodnju sjemenja i uzgoj rasplodne stoke, na zemljištima do tada izvlaštenim u svrhu agrarne reforme;
# da pusta, močvarna i podvodna, neobradjena i nedovoljno obradjena zemljišta privodi gospodarskoj kulturi i osposobi za naseljivanje;
# da nastoji, da se seljački kolonizirani posjedi slože u gospodarske cjeline (komasiraju);
# da obavlja poslove iz područja agrarne reforme i njezine financijske likvidacije;
# da izradjuje i predlaže zakonske prijedloge i naredbe iz poslova i predmeta namijenjenih zavodu;
# da vodi potrebnu statistiku o poslovima iz svog djelokruga;
# da suradjuje s ostalim bilo privatnim bilo javno pravnim ustanovama, koje se bave promicanjem ciljeva
gore navedenih, i da ove potpomaže; 13. da obavlja sve poslove, koji budu osim toga Zavodu po državi povjereni.
 
== Jedinice Zavoda ==
Zavod se dijelio na ove odjele i odsjeke:<ref>[http://www.sistory.si/cdn/publikacije/37001-38000/37516/zakoni_odredbe_knjiga_I_abby.pdf Zgodovina Slovenije - SIstory] Zakoni, zakonske odredbe, naredbe i t. d. proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941. Knjiga I (svezak 1. - 10.), ur. A. Mataić; Tisak i naklada St. Kugli, Zagreb; str. 243., pristupljeno 3. travnja 2020.</ref>
1. opći odjel, koji se dijeli na:<br>
a) osobni odsjek s [[tajništvo]]m i pomoćnim uredom,<br>
b) računsko-[[blagajna|blagajnički]] odsjek,<br>
c) [[Knjigovodstvo|knjigovodstveni]] odsjek,<br>
d) pravni i statistički odsjek,<br>
e) građevinsko-mjernički odsjek;<br>
2. odjel za [[kolonizacija|kolonizaciju]], koji se dijeli na:<br>
a) odsjek za prikupljanje kolonista,,<br>
b) odsjek za pribavljanje zemljišta za kolonizaciju,<br>
c) odsjek za provedbu kolonizacije;<br>
3. odjel za [[agrarna refoma|agrarnu refomu]].<br>
Ravnateljstvo je moglo prema potrebi osnivati unutar odjela i odsjeka nove odsjeke i pododsjeke, odnosno spajati ih.
 
== Izvori ==
474

uređivanja