Prvački trofej 1985. (hokej na travi) – drugi jezici