Prvački trofej 1988. (hokej na travi) – drugi jezici