Posvajanje

Radovi u tijeku!
Vienna Convention road sign Aa-16-V3.svg

Jedan vrijedni suradnik upravo radi na ovom članku!
Mole se ostali suradnici da ne uređuju ovaj članak dok je ova obavijest prisutna.
Koristite stranicu za razgovor na ovom članku ako imate komentare i pitanja u vezi s člankom.
Kada radovi budu gotovi, suradnik koji uređuje uklonit će ovaj predložak!
Hvala na razumijevanju!
(Predložak će biti uklonjen ako kroz 3 sata od trenutka postavljanja nema izmjena na članku.)

Posvajanje ili posvojenje (lat. adoptio) je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta.

Posvojitelj i posvojenici.

Posvojanje se razlikuje od starateljstva ili udomiteljstva, s obzirom da ima trajni karakter, odnosno posvojenik je formalno-pravno posvojiteljevo dijete te stječe nasljedna i druga prava, odnosno odgovarajuće obaveze.

Motivi za posvojanje su se tijekom povijesti mijenjali. U prošlosti je posvojanje, osim socijalne, imalo i ekonomsku komponentu: ( nasljedstvo ili osiguranje brige u starosti). Moglo je biti i politički uzrokovano; njime su se nastojale međusobno vezivati utjecajne obitelji i klanovi. U modernim društvima posvajanje je jedan od oblika socijalne zaštite.

Posvojenje se po svojim metodama i pravnim efektima razlikuje od društva do društva. U modernim društvima je predmet regulacije od strane obiteljskoga prava.U Republici Hrvatskoj regulirano je Obiteljskim zakonom (2015.) i pripadajućim podzakonskim aktima, a postupak posvojenja vode centri za socijalnu skrb.

Tko može posvojiti dijete u Republici HrvatskojUredi

Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.Posvojitelj mora biti osoba u dobi od najmanje 21.godine te 18 godina starija od djeteta koje posvaja.Iznimno, to može biti i mlađa osoba, ukoliko je od posvojenika starija 18 godina.

Posvojitelj može biti hrvatski državljanin te, ako je to u interesu djeteta, i strani državljanin. U slučaju posvojenja djeteta od strane stranog džavljanina, posvojenje se zasniva uz odobrenje resornog ministarstva.

Postupak posvojenjaUredi

Iskaz interesa za posvajanjeUredi

Osoba koja želi posvojiti dijete predaje centru za socijalnu skrb nadležnom za njegovo/njeno prebivalište Prijavu namjere posvojenja i Zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladonosti. Prijava namjere je dopis kojim se iskazuje interes za posvajanje, dostavljaju osobni podaci za kontkat ali i pojašnjava osobna motivacija za posvajanje.

Zahtjevu za procjenu podobnosti i prikladnosti treba priložiti:

  1. rodni list;
  2. vjenčani list (za bračne drugove);
  3. dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku;
  4. dokaz o državljanstvu;
  5. potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju;
  6. potvrdu poslodavca o zaposlenju i
  7. dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak


Procjena podobnosti i prikladnosti za posvajanjeUredi

Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi stručni tim nadležnog centra za socijalni rad. Sastoji se od prikupljanja socijalne anamneze, psihološkog testiranja i preporuke stručnog time. U postupku procjene sudjeluju socijalni radnik/ica, psiholog/inja i pravnik/ca.

Sastavni dio Procjene je pohađanje stručne pripreme za posvojenje, obveznog programa edukacije potencijalnih posvojitelja u trajanju od 40 sati koju provode centri za socijalnu skrb i neke organizacije civilnog društva.

Nakon zaprimanja potvrde o završenoj stručnoj pripremi za posvojenje i nakon provedene stručne procjene, centar za socijalnu skrb izdaje mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te ga, pisanim putem, dostavlja podnositeljima zahtjeva. U slučaju pozitivnog stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, potencijalne posvojitelje matični centar upisuje u Registar potencijalnih posvojitelja koje vodi resorno ministarstvo.

Potencijalni posvojitelji mogu i nakon upisa u Registar odustati od namjere posvojenja, što izjavljuju u pisanom obliku matičnom centru za socijalnu skrb.


Izbor najprikladnijeg potencijalnog posvojiteljaUredi

Dok postupak procjene podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja vode centri za socijalnu skrb nadležni za njih, postupak izbora potencijalnih posovjitelja vodi centar za socijalnu skrb nadležan za dijete.


Zasnivanje posvojenjaUredi

Pravni učinci posvojenjaUredi

Izazovi posvajanjaUredi

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi


Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Posvajanje