Povezivač

Povezivač (eng. linker)[1] je računalni program koji povezuje jedan ili više objekata objektnog koda s programskim knjižnicama u izvedbeni kod, nakon što ga je prevoditelj preveo iz izvornog koda.[1]

Ilustrirani prikaz procesa povezivanja. Objekti i statične knjižnice su povezane u jednu novu knjižnicu ili izvršnu datoteku.

Ako povezivač uoči pogrešku pri povezivanju, dojavit će pogrešku pri povezivanju te onemogućiti stvaranje izvedbenog koda.[1]

IzvoriUredi