Povijest Nezavisne Države Hrvatske (Matković)

Knjiga Povijest Nezavisne Države Hrvatske, Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 1994. (drugo dopunjeno izdanje s koloriranim prilogom Ikonografija, 2002.) donosi sažet pregled povijesti ustaškog pokreta i NDH. Pisana je kao priručnik i popularno-znanstveno djelo. Autor je suvremeni hrvatski povjesničar Hrvoje Matković.

Povijest Nezavisne Države Hrvatske
Autor Hrvoje Matković
Država Hrvatski
Jezik Hrvatski jezik
Vrsta djela Priručnik
Izdavač P.I.P. Pavičić
Datum (godina)
izdanja
1994.
Teme Ustaše
ND Hrvatska
NOB

Problemi pristupa proučavanju NDH uredi

Pisanje o NDH u razdoblju druge Jugoslavije, kaže autor u predgovoru, bilo je opterećeno ideloškim pristupom. Zato su činjenice o njenom nastanku trajanju i slomu široj javnosti površno i jednostrano poznate. Nasuprot tadašnjoj sotonizaciji, sada se (1994.) susrećemo s pokušajima glorifikacije. »Stoga je potrebno objektivno utvrditi njezino pravo povijesno značenje u kontinuitetu povjesnog događanja.« (str. 9.)

Slijedeći taj cilj, autor skrupolozno izbjegava svaki ideološki rječnik i svako procjenjivanje uopće. On navodi činjenice koje treba znati, prema kojima se može dobiti objektivna okvirna slika, ne upuštajući se u dublja objašnjenja. Tako je nastao priručnik koristan za svakoga tko želi znati osnovne činjenice; to, naravno, nije dovoljno da bi se "pravo povijesno značenje" NDH u potpunosti sagledalo, ali je nužni temelj za takvo sagledavanje.

Tekst je, kaže Matković, napisan na temelju znanstvene literature, ali nema znanstvene aparature, tako je postignuta veća preglednost i pristupačnsot teksta, a knjiga se približava znanstveno-popularnoj literaturi.

Sadržaj uredi

Knjiga je podijeljena na pet dijelova, te na poglavlja i potpoglavlja; u dodatku su dati kratki politički životopisi glavnih ličnosti u NDH. Navodimo naslove dijelova i poglavlja.

 1. Uvod: Hrvatska u Jugoslavenskoj državi između dva rata
 2. Priprema: Ustaška emigracija i njezino djelovanje do 1941
 3. Država
  Uspostava NDH
  Priznanje NDH i utvrđivanje njezinih granica
  Ustrojstvo države i unutarnja organizacija
  Oružane snage
  Gospodarske prilike
  Vjerske zajednice
  Kulturni život
 4. Akcija
  Odnosi NDH s Italijom
  Odnosi NDH s Njemačkom
  Politika nacionalne i rasne isključivosti
  Snage ugrožavanja NDH
  HSS u NDH
  Politička i vojna zbivanja 1942. i 1943.
  Pokušaj spašavanja NDH
 5. Slom
  Posljednji dani i propast NDH
 6. Druga ustaška emigracija
 7. Politički životopisi glavnih ličnosti u NDH

Dodatak drugom izdanju uredi

Drugo, prošireno izdanje izašlo je 2002. godine. U dogovoru s nakladnikom prvobitni tekst mjestimično je proširen i dopunjen. Proširen je popis literature monografijama koje su se pojavile u međuvremenu. Dodan je broj ličnosti čije su biografije dana na kraju knjige, a neke su biografije proširene.

Na kraju knjige dodano je nekoliko dokumenata. »Radi se o dokumentima karakterističnim za prosudbe ustaške ideologije i djelovanje ustaškog vrha, odnosno glavnog nositelja političke akcije – poglavnika Pavelića.« (Iz autorovog predgovora drugom izdanju)

Riječ je o dokumentima:

 • Posljednje poglavlje iz knjige Ante Pavelića Strahote zabluda. Komunizam i boljševizam u Rusiji i u svijetu. Pretiskano 2000. u izdanju Craotiaknjiga d.o.o.
 • Priznavanje NDH (brzojavke od Hitlera i Mussolinija 15. travnja 1941.)
 • Pristup NDH Trojnom paktu
 • Pristup NDH Sporazumu protiv Komunističke internacionale
 • Zakonska odredba za obranu naroda i države (17. travnja 1941.)
 • Zakonska odredba o sačuvanju hrvatske narodne imovine (19. travnja 1941.)
 • Zakonska odredba o državljanstvu (30. travnja 1941.)
 • Zakonska odredba o rasnoj pripadnosti (30. travnja 1941.)
 • Zakonska odredba o zaštiti arijske krvi i časti Hrvatskog naroda (30. travnja 1941.)
 • Zakonska odredba o prelazu s jedne vjere na drugu (5. svibnja 1941.)
 • Zakonska odredba o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore (26. studenoga 1941.)
 • Zakonska odredba o izjednačenju pripadnika NDH s obzirom na rasnu pripadnost (5. svibnja 1945.)

Literatura uredi

 • Povijest Nezavisne Države Hrvatske, (Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 1994.), ISBN 953-6308-00-2
 • Povijest Nezavisne Države Hrvatske, Drugo dopunjeno izdanje, (Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 2002.), ISBN 953-6308-39-8