Prašćić je lik iz crtanog filma Velike pustolovine Winnieja Pooha koji je napisao engleski pisac A.A.Milne.

Podaci o liku

uredi

Opis lika

uredi

Prašćić je jako dobar prijatelj. Najviše se druži s Winniejem Poohom iako su mu sve životinje jako dobri prijatelji. Ponekad ima jako dobre savjete. Jako je nizak.

Zanimljivosti o liku

uredi

Najdraža hrana su mu žirevi. Najbolji prijatelj mu je Winnie Pooh. Nadraža rečenica mu je: Oh, dear, oh, dear, oh dearie, dearie, dear tj. na hrvatski jezik: O, dušo, o, dušo, o dušice, dušice, dušo.