Prašnik (šuma)

Posebni rezervat

Prašnik je jedinstvena sekundarna prašuma starih slavonskih hrastova lužnjaka u blizini Okučana. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo. Zbog svoje pozicije na području ratnih djelovanja tijekom Domovinskog rata prašuma je bila minirana te je do 2015. godine bila nedostupna posjetiteljima.[1]

Hrast lužnjak u Prašniku

Izlučen je iz redovnoga gospodarenja još 1928. godine u površini oko 53 ha, a nalazi se na približno 96 m nadmorske visine. Danas je to posebni rezervat šumske vegetacije koji ima oko 1000 starih stabala hrasta lužnjaka i oko 150 stabala običnoga graba i bukve. Između starih stabala koja su dosta rijetka javlja se mlada mješovita šuma. S vegetacijskog gledišta tu su zastupljene zajednice: Carpino betuli - Quercetum roboris typicum (Rauš 1971.) i Genisto elatae - Quercetum roboris caricetosum remotae (Horvat 1938.). Hrastova stabla stara su između 250 i 300 pa i više godina, prsnoga su promjera od 70 do 220 cm, a visine pojedinih orijaša veće su čak i od 40 m. Volumen takvih stabala doseže 50 m3.

Izvori uredi

  1. Prašnik razminiran, natura-slavonica.hr, preuzeto 26. ožujka 2017.