Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Republika Hrvatska je uvela instituciju Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Zakonom o ravnopravnosti spolova 2003. godine, sa svrhom zaštite i promicanje ravnopravnosti spolova i seksualnih manjina, kao i temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Pravobranitelja/icu za ravnopravnost spolova i njegove/njezine zamjenike imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Imenuju ju/ga na vrijeme od osam godina i s mogućnošću re-izbora. Sadašnja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je Višnja Ljubičić, dipl.iur.

Osim Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, Vlada Republike Hrvatske osnovala je i Ured za ravnopravnost spolova kao stručnu službu za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova.

Vanjske povezniceUredi