Pravobranitelj za ravnopravnost spolova

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je institucija koja se razvila iz klasične institucije ombudsmana. Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeva diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne vlasti, odnosno zaposlenici tih tijela. Pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno te mu/joj nitko ne smije davati upute za svoj rad.

Institucija pravobranitelja za ravnopravnost spolova razvila se najprije u Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, u kojima se i razvila klasična institucija ombudsmana, i gdje je ta institucija vrlo popularna.

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova u Hrvatskoj Uredi

Republika Hrvatska je uvela instituciju pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Zakonom o ravnopravnosti spolova 2003. godine, sa svrhom zaštite i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Vanjske poveznice Uredi