Predložak:Infookvir monarh

Infookvir monarh
{{{slika}}}
{{{opis}}}
{{{titula}}}
Vladavina {{{vladavina}}}
Krunidba {{{krunidba}}}
Prethodnik {{{prethodnik}}}
Nasljednik {{{nasljednik}}}
Regent {{{regent}}}
{{{titula1}}}
Vladavina {{{vladavina1}}}
Krunidba {{{krunidba1}}}
Prethodnik {{{prethodnik1}}}
Nasljednik {{{nasljednik1}}}
Regent {{{regent1}}}
{{{titula2}}}
Vladavina {{{vladavina2}}}
Krunidba {{{krunidba2}}}
Prethodnik {{{prethodnik2}}}
Nasljednik {{{nasljednik2}}}
Regent {{{regent2}}}
{{{titula3}}}
Vladavina {{{vladavina3}}}
Krunidba {{{krunidba3}}}
Prethodnik {{{prethodnik3}}}
Nasljednik {{{nasljednik3}}}
Regent {{{regent3}}}
{{{titula4}}}
Vladavina {{{vladavina4}}}
Krunidba {{{krunidba4}}}
Prethodnik {{{prethodnik4}}}
Nasljednik {{{nasljednik4}}}
Regent {{{regent4}}}
Supruga {{{supruga}}}
Supruge {{{supruge}}}
Suprug {{{suprug}}}
Supruzi {{{supruzi}}}
Djeca {{{djeca}}}
Puno ime {{{puno ime}}}
Postumno ime {{{postumno ime}}}
Dinastija {{{dinastija}}}
Vladarska himna {{{vladarska himna}}}
Otac {{{otac}}}
Majka {{{majka}}}
Rođenje {{{datum rođenja}}}, {{{mjesto rođenja}}}
Smrt {{{datum smrti}}}, {{{mjesto smrti}}}
Zanimanje {{{zanimanje}}}
Vjera {{{vjera}}}

Korištenje

Infookvir dodajete na način da iskopirate i zalijepite donji predložak u članak i ispunite željene parametre. Izostavljeni parametri ili oni ostavljeni prazni ne će biti prikazani.

{{Monarh
| ime         = 
| slika        = 
| opis         = 
| titula        =
| vladavina      = 
| krunidba       = 
| prethodnik      = 
| nasljednik      =
| regent        =
| titula1       =
| vladavina1      = 
| krunidba1      = 
| prethodnik1     = 
| nasljednik1     =
| regent1       =
| titula2       =
| vladavina2      = 
| krunidba2      = 
| prethodnik2     = 
| nasljednik2     =
| regent2       =
| titula3       =
| vladavina3      = 
| krunidba3      = 
| prethodnik3     = 
| nasljednik3     =
| regent3       =
| titula4       =
| vladavina4      = 
| krunidba4      = 
| prethodnik4     = 
| nasljednik4     =
| regent4       =
| nasljeđe       = -
| supruga       = 
| supruge       = 
| suprug        = 
| supruzi       = 
| djeca        = 
| puno ime       = 
| postumno ime    = 
| dinastija      = 
| vladarska himna   =
| otac         = 
| majka        = 
| datum rođenja    =
| mjesto rođenja    =
| datum smrti     =
| mjesto smrti     =
| datum pokopa     =
| mjesto pokopa    =
| potpis        =
| zanimanje      =
| vjera        =
}}