Predložak:Naslovnica stripa

Zaštićeno

Ova slika predstavlja korice pojedinačnog broja stripa, i autorsko pravo nad njima najvjerojatnije pripada bilo izdavaču stripa ili umjetniku koji je napravio dotične korice. Vjeruje se da se korištenje slike korica pojedinačnog broja stripa u niskoj rezoluciji

  • da bi se ilustrirao
    • pojedinačni broj dotičnog stripa,
    • serija periodičnog izdanja čiji je dotično izdanje dio; ili
    • lik(ovi) ili grupa(grupe) zaštićeni autorskim pravom, a predstavljeni na dotičnim koricama;
  • kada ne postoji slobodna alternativa niti može biti napravljena,

- na Wikipediji, koja se nalazi na serverima neprofitne Zaklade Wikimedija (Wikimedia Foundation) u Sjedinjenim Državama,
može svesti pod poštenu upotrebu po Zakonu o autorskim pravima SAD, budući da takav prikaz ne ometa ozbiljno prava nositelja autorskih prava da prodaje zaštićeni materijal, ne koristi se za ostvarivanje zarade u tom kontekstu i predstavlja ideje koje se na drugi način ne mogu prikazati. Pogledajte Wikipedija:Poštena upotreba.

Pošiljatelju: molimo dodajte detaljno objašnjenje poštene upotrebe za svaku upotrebu, kao što je opisano na Wikipedija:Korištenje slika, kao i izvor djela i podatke o autorskim pravima.