Predložak:Okvir bivše zemlje svijeta/Kategorije

  • Ova tabela popisuje sve kategorije koje predložaka podržava. Ako napravite bilo kakve izmjene na predlošku koje utječu na kategorije, navedite ih ovdje.
  • Slovo pod kojim će članak ići u kategoriju određeno je parametrom hr_ime
  • Imate prijedlog za novu kategoriju? Predložite ju ovdje, uz razlog zašto se ta kategorija treba dodati u predložak.


Parametar u infokutiji Vrijednost Kategorija
kontinent Europa Category:Bivše države u Europi
Azija Category:Bivše države u Aziji
Sjeverna Amerika Category:Bivše države u Sjevernoj Americi
Južna Amerika Category:Bivše države u Južnoj Americi
Afrika Category:Bivše države u Africi
Oceanija Category:Bivše države u Oceaniji
Euroazija Category:Bivše države u Europi & Aziji
Afroeuroazija Category:Bivše države u Europi, Aziji & Africi
(ostale) Category:Bivše države koje trebaju nadopunu
regija Prineji Category:Bivše države na Pirinejskom poluotoku
Balkan Category:Bivše države na Balkanu
Britansko Otočje Category:Bivše države na Britanskom Otočju
Nizozemska Category:Bivše države na području Nizozemske
Kina Category:Bivše države u kineskoj povijesti
Japan Category:Bivše države u japanskoj povijesti
Koreja Category:Bivše države u korejskoj povijesti
država Kina Category:Bivše države u kineskoj povijesti
Japan Category:Bivše države u japanskoj povijesti
Koreja Category:Bivše države u korejskoj povijesti
Malezija Category:Bivše države u malezijskoj povijesti
status Grad-država Category:Bivši gradovi države
Član Commonwealtha Category:Bivši članovi Commonwealtha
Konfederacija Category:Bivše konfederacije
Carstvo Category:Bivša carstva
Federacija Category:Bivše federacije
Državna unija Category:Bivše državne unije
Nepriznata država Category:Bivše nepriznate države
Mandat Lige naroda Category:Mandati Lige naroda
Satelitska država Category:Sovjetski sateliti
Teritorij UN-a Category:Teritoriji Ujedinjenih Naroda
Egzil Category:Vlade u egzilu
{status = kolonija} + carstvo = ...
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Nizozemska
Belgija
Portugal
Španjolska
Njemačka
Italija
Švedska
Norveška
Danska
Japan
(ostale)
(prazno)
Category:Bivše britanske kolonije
Category:Bivše francuske kolonije
Category:Bivše nizozemske kolonije
Category:Bivše belgijske kolonije
Category:Bivše portugalske kolonije
Category:Bivše španjolske kolonije
Category:Bivše njemačke kolonije
Category:Bivše talijanske kolonije
Category:Bivše švedske kolonije
Category:Bivše norveške kolonije
Category:Bivše danske kolonije
Category:Bivše japanske kolonije
Category:Bivše kolonije
Category:Bivše države koje trebaju nadopunu
{status = Protektorat} + carstvo = ...
(prazno)
Ujedinjeno Kraljevstvo
Category:Bivši protektorati
Category:Bivši britanski protektorati
{status = Vazal} + carstvo = ...
(prazno)
Sveto Rimsko Carstvo
Category:Bivši vazali
Category:Države Svetog Rimskog Carstva
(ostalo) Category:Bivše države koje trebaju nadopunu
{status = Klijent} + carstvo = ...
(prazno)
Prvo Francusko Carstvo
Category:Bivše marionetske države
Category:Marionetske države Velikog francuskog rata
vlada_tip Republika Category:Bivše republike
Socijalsitička republika Category:Bivše socijalističke republike
Diktatura Category:Bivše diktature
Kneževina Category:Bivše kneževine
{vlada_tip = Konstitucionalna monarhija ili Monarhija} + kontinent = ...
(prazno)
Europa
Azija
Sjeverna Amerika
Južna Amerika
Afrika
Euroazija
Afroeuroazija
Category:Bivše monarhije
Category:Bivše monarhije u Europi
Category:Bivše monarhije u Aziji
Category:Bivše monarhije u Sjevernoj Americi
Category:Bivše monarhije u Južnoj Americi
Category:Bivše monarhije u Africi
Category:Bivše monarhije u Europi & Aziji
Category:Bivše monarhije u Europi, Aziji & Africi
(other) Category:Bivše države koje trebaju nadopunu
era Međuratni period Category:Bivše države međuratnog perioda
Hladni rat Category:Bivše države Hladnog rata
year_start
year_end
Ako kategorija ne postoji za ove godine,
molimo vas ju otvoritee
Category: Bivše države osnovane xxxx
Category: Bivše države ukinute xxxx
Vijek manji od 10 godina Category:Kratkoročne države
{Vijek manji od 10 godina} + era = ...
Prvi svjetski rat Category:Kratkoročne države iz Prvog svjetskog rata
Drugi svjetski rat Category:Kratkoročne države iz Drugog svjetskog rata