Predložak:Pravedna upotreba

Autorsko pravo neodređeno Primjedba: Molimo vas ne koristite ovu oznaku. Umjesto ove, koristite neku od točnijih oznaka koje su navedene na Wikipedija:Slike/Oznake za slike#Pravedna upotreba.

Ovo je autorskim pravom zaštićeno djelo.
Osoba koja je prvi put postavila ovu datoteku na Wikipediju, kao i svi koji su je potom koristili, vjeruje da je njeno korištenje u skladu s odredbom pravedne uporabe iz Američkog zakona o autorskom pravu.

Ako možete naći odgovarajuću alternativnu sliku koja prikladno prenosi iste informacije kao i ova slika a da je pod slobodnom licencom, molimo vas ovu sliku zamijenite slobodnom verzijom. Nakon toga, zatražite brisanje ove slike dodajući je Wikipedija:Slike i mediji za brisanje