Ovaj predložak stvara zaglavlje koje se koristi s okvirom redoslijeda za pretendente i naslovne vladare.

Uporaba uredi

Predložak izgleda ovako:

Pretendentske titule

. U sljedećoj tablici, prvi stupac sadrži zaglavlje a drugi teksta koda kojim je napisan.

Pretendentske titule {{s-pre}}

Nema posebnih parametara u ovom predlošku.