:)
Ovom je suradniku često vrloooo dosadno, iako zna da je to teška bolest. :)