Predložak:SO/Loše vrijeme

Ovaj suradnik voli loše vrijeme jer mu ono pruža izliku za uređivanje Wikipedije.