Predložak:SO/Politika

Ovog suradnika zanima politika i svi veliki ljudi koji su se njome bavili.