Ovaj je suradnik više od zbroja suradničkih okvirića.