Predsjednici Savezne Republike Jugoslavije

Savezna Republika Jugoslavija - federativna država koju su činile Republika Srbija i Republika Crna Gora, nastala 27. travnja 1992. godine, imala je u svojoj povijesti četiri predsjednika: