Predsjednik Njemačke

Predsjednik Njemačke (njem. Bundespräsident) nalazi se na čelu Savezne Republike Njemačke.

Frank-Walter Steinmeier

Njega bira Savezna skupština (njem. Bundesversammlung) - posebni konstitutivni organ koji se saziva svakih 5 godina isključivo radi ovoga izbora. Reizbor je dopušten jednom.

Službena rezidencija saveznoga predsjednika je dvorac Bellevue u Berlinu kao i vila Hammerschmidt u Bonnu.

Funkcija uredi

Savezni Predsjednik ima reprezentativnu ulogu. On predstavlja Njemačku u inozemstvu i vrši prijem akreditivnih pisama diplomatskih predstavnika. Osim toga ima pravo pomilovanja osuđenika.

U okvir funkcije ulaze obaveze i prava:

  • potpisivanja i proglašavanja saveznih zakona
  • predlaganje kancelara parlamentu na razmatranje i njegovo proglašenje na funkciju.
  • postavljanje i otpuštanje saveznih ministara po savjetu kancelara.
  • postavljanje saveznih sudaca kao i drugih saveznih službenika.

Dosadašnji predsjednici uredi