Prefektura Ilirik

Pretorijanska prefektura Ilirik, Ilirikum ili prefektura Ilirik bila je jedna od četiri velike prefekture unutar poznog Rimskog Carstva. Administrativno središte prefekture bio je grad Sirmium (današnja Sremska Mitrovica u Srbiji).

Karta Pretorijanske prefekture Ilirik

PovijestUredi

Nastala je 318. godine i u početku se dijelila u dve dijaceze: Panonsku i Mezijsku dijecezu. Kasnije je Mezijska dijeceza podijeljena u Dakijsku i Makedonsku dijecezu.

Prefektura je obuhvataća provincije: Panoniju, Norik, Krit, kao i sve provincije na Balkanu osim Trakije. 379. godine Prefektura Ilirik podijeljena je u Zapadni i Istočni Ilirik. Zapadni Ilirik je pretvoren u dijecezu pod jurisdikcijom upravnika talijanske prefekture, dok je Istočni Ilirik postao dio Bizanta 395. godine.

Vidite i:Uredi

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Prefektura Ilirik