Predmetak

(Preusmjereno s Prefiksalni morfem)

Prefiks ili predmetak u gramatici označava afiks koji dolazi ispred korijena riječi. Sama riječ "prefiks" sastavljena je od korijena fiks (sa značenjem "pridodati" u ovom slučaju) i prefiksa pre- (sa značenjem "prije"), a obje riječi imaju latinski korijen.

Primjeri prefiksa:

  • nesretan : ne- je negativni, niječni ili antonimijski prefiks.
  • pregled : pre- je prefiks sa značenjem 'prije'
  • revizija, revolucija : re- je prefiks koji znači 'ponovo'.

Više informacija

uredi