Pribor za razvijanje softvera

Pribor za razvijanje softvera (eng. software development kit, skraćeno SDK ili devkit), skup pribora za razvijanje softvera koje omogućuje stvaranje izvršnog softvera (aplikacija) za određeni softverski paket, softverski okvir, platformu sklopovlja, računalni sustav, igraću konzolu, operacijski sustav ili sličnu razvojnu platformu.[1][2][3] Za obogatiti aplikacije naprednim funkcionalostima, oglasima,[4] push notifikacije,[5] i više, većina razvijatelja aplikacija primjenjuje posebne pribore za razvijanje softvera. Neki od tih pribora su kritično važni za razvijanje aplikacija svojstvenih za određenu platformu. Primjerice razvijanje jedne aplikacije za Android na Javinoj platformi zahtijeva Javin razvojni pribor, za aplikacije za iOS treba iOS SDK, ili za Univerzalnu platformu Windowsa treba .NET Framework SDK. Također postoje razvijateljski pribori koji su instalirani u aplikacija da bi providjeli analitiku i podatke o aplikacijinoj aktivnosti; među prominentne tvorce ovih vrsta razvijateljskog pribora su Google,[6] InMobi,[7] i Facebook.[8]

Izvori

uredi
  1. Shamsee, N.; Klebenov, D.; Fayed, H. 2015. CCNA Data Center DCICT 640-916: Official Cert Guide (engleski). Cisco. str. 934. ISBN 9780133860450
  2. SDK (software development kit) (engleski). Gartner, Inc. Pristupljeno 5. srpnja 2018.
  3. Sandoval, K. 2. lipnja 2016. What is the Difference Between an API and an SDK?. Nordic APIs Blog (engleski). Nordic APIs AB. Pristupljeno 5. srpnja 2018.
  4. Tarkoma, S.; Siekkinen, M.; Lagerspetz, E.; Xiao, Y. 2014. Smartphone Energy Consumption: Modeling and Optimization. Cambridge University Press. str. 249–50. ISBN 9781139992732
  5. Buecker, A.; Affouard, A.; Armstrong, A. 2014. IBM System z in a Mobile World. IBM Redbooks. str. 207. ISBN 9780738440095
  6. Dimitriu, A. 11. travnja 2017. How to use Analytics for mobile apps: Google Analytics SDK vs Firebase. Littledata Blog. Littledata Consulting Ltd. Pristupljeno 5. srpnja 2018.
  7. Kirk, J. 31. srpnja 2017. How to Measure Mobile Video Viewability (Without Slowing Performance). inMobi Blog. inMobi. Pristupljeno 3. srpnja 2018.
  8. Cohen, D. 29. rujna 2016. More New Features for Facebook's Analytics for Apps. Adweek. Adweek, LLC. Pristupljeno 5. srpnja 2018.