Prothesis (prostorija u crkvi)

Prothesis (grč. próthesis) je sjeverna prizidana prostorija (južna je dijakonikon) na završetcima bočnih brodova sa svake strane apside ranokršćanskih bazilika. Zabilježene su od kraja 4. stoljeća kad ih tako definiraju apostolske konstitucije i naziva ih se pastoforijama.[1] U njoj se pripremalo žrtvene darove kruha i vina.[2]

Prothesis

Izvori uredi

  1. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, ur. Anđelko Badurina. AB: Pastoforija, Sveučilišna naklada Liber, Kršćanska sadašnjost, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1979., str. 452
  2. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, ur. Anđelko Badurina. AB: Prothesis, Sveučilišna naklada Liber, Kršćanska sadašnjost, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1979., str. 491