Punomoć je ovlaštenje za zastupanje što ga opunomoćitelj pravnim poslom daje opunomoćeniku. Postojanje i opseg punomoći nezavisni su od pravnog odnosa na temelju kojega je punomoć dana. Opunomoćenik može poduzimati samo one pravne poslove za čije je poduzimanje ovlašten.

Nedovršeni članak Punomoć koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.