Punomoć

Punomoć je ovlaštenje za zastupanje što ga opunomoćitelj pravnim poslom daje opunomoćeniku. Postojanje i opseg punomoći nezavisni su od pravnog odnosa na temelju kojega je punomoć dana. Opunomoćenik može poduzimati samo one pravne poslove za čije je poduzimanje ovlašten.


Scale of justice.png Nedovršeni članak Punomoć koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.