Quirruba

Quirrubas (Sing. Quirruba; Quirrúpa, Kirrúpa, Quirruva, Chirrupe) je pleme američkih Indijanaca nastanjeno u 16. i 17. st. stoljeću u Kolumbiji. koji po govoru pripadaju grupi poznatoj kao Avani ili Abanes, jezična porodica Arawakan.

Neki autori (N. Morey) smatraju, sa rezervom, da su Quirrubas jedna od grupa Achagua Indijanaca, navodeći, isto uz rezervu i plemena Quiriquiripas, Mugirris, Pizzarva, Cajuanacenis, Chanapes, Chichaytaquiri, Emataquiris i Ereretaquires. Kultura ovih Indijanaca svakako je srodna onima od Achagua plemena koja pripada kišnoj šumi i moguće pod utjecajem Čibča. Uz uzgoj kukuruza, juke, manioke, onote, piñe (piña) i drugoga, lov i ribolov morali su imati značaj kod ovih Indijanaca. S. Mora navodi da se konzumiralo meso i kajmana i kornjača.

IzvoriUredi