RS-232 ili EIA RS-232C je standardni međusklop za serijski prijenos binarnih podataka između datotečne spojne opreme DTE (eng. Data terminal equipment) i datotečne komunikacijske opreme DCE (eng. Data communication equipment). RS-232 također se koristi kao standardni serijski međusklop na računalima, no u zadnje vrijeme sve više ga istiskuju iz upotrebe noviji serijski međuskopovi poput USB ili Firewire. Postoji još jedan standard sličan RS-232: ITU-T standard V.24.

Signal DB-25 DE-9 EIA/TIA 561 Yost
Uzemljenje 7 5 4 4,5
Slanje podataka (TD) 2 3 6 3
Primanje podataka (RD) 3 2 5 6
Datotečni spojnik je spreman (DTR) 20 4 3 2
Podaci spremni (DSR) 6 6 1 7
Zahtjev za slanje (RTS) 4 7 8 1
Spremno za slanje (CTS) 5 8 7 8
Postoji prijesnik (DCD) 8 1 2 7
Oslušavanje zvona (RI) 22 9 1 -

Null modem shema

uredi
Signal DB-25 Pin DE-9 Pin DE-9 Pin DB-25 Pin
FG (Frame Ground) 1 - X - 1 FG
Slanje podataka (TD) 2 3 - 2 3 RD
Primanje podataka (RD) 3 2 - 3 2 TD
Zahtjev za slanje (RTS) 4 7 - 8 5 CTS
Spremno za slanje (CTS) 5 8 - 7 4 RTS
SG (Signal Ground) 7 5 - 5 7 SG
DSR (Data Set Ready) 6 6 - 4 20 DTR
CD (Carrier Detect) 8 1 - 4 20 DTR
DTR (Data Terminal Ready) 20 4 - 1 8 CD
DTR (Data Terminal Ready) 20 4 - 6 6 DSR