Raketna krstarica Petar Veliki

Raketna krstarica Petar Veliki, prvotno nazvana prema Juriju Andropovu, a kasnije preimenovana u sadašnji naziv je četvrti i posljednji izgrađeni brod klase Kirov. U službi je u ruskoj ratnoj mornarici i jedini je brod svoje klase u aktivnoj službi. Kapitalni je brod ruske Sjeverne flote.

Petar Veliki

Petar Veliki
Državna pripadnost:
Ruska Federacija
Klasa i vrsta Raketne krstarice klase Kirov
Kobilica položena 11. ožujka 1986.
Porinuće 29. travnja 1989.
Stavljen u službu 9. travnja 1998.
Glavne osobine