Raonik (lat. vomer) tanka je kost lubanje koja oblikuje dio nosne pregrade.

Vomer

Kost se nalazi se u sagitalnoj ravnini i spojena je sa šest kosti: klinastom kosti, rešetnicom, obje nepčane kosti i obje gornje čeljusti.

Gornji rub vomera sadrži sa svake strane koštane izdanke, alae vomeris (lat.), koji su na svakoj strani spojeni s rostrumom klinaste kosti i sa sfenoidalnim nastavkom nepčane kosti.

Donji rub vomera spojen je s grebenima gornje čeljusti i nepčane kosti.

Prednji je rub najduži. Gornja polovica prednjeg ruba spojena je s lamina perpendicularis (lat.) rešetnice, dok je donja polovica udubljena za donji rub septalne hrskavice nosa.

Stražnji rub je slobodan i odvaja dvije choanae (lat. choana).

Vidi uredi