Ratni zločin predstavlja kršenje međunarodnog prava koji su tijekom ratovanja počinile sukobljene strane.

Pokolj u Vukovaru.
Ubijeni zarobljenik
Barutana Bjelovar

Završetkom Drugog svjetskog rata, konkretnije Nürnberškog procesa, ustanovljena su Nürnberška načela koja nalažu što se sve podrazumijeva ratnim zločinom.

Međunarodna pravna definicija i mogućnosti kažnjavanja ratnih zločina su se mijenjale tijekom vremena. Danas se pod terminom ratni zločin smatra općenito kršenje ženevskih konvencija ili Haške konvencije.

Zločini koji su počinjeni u ratnim razdoblju ili na ratom zahvaćenim području, ali koji nemaju uzročno-posljedične veze s ratom, ne označavaju se kao ratni zločini.

Za ratne zločine se smatraju, primjerice, sljedeći zločini:

 • ciljano ubijanje civila,
 • razaranje vodoopskrbnih sustava i sustava električne opskrbe,
 • izglađivanje civilnog stanovništva,
 • ometanje dopreme humanitarne pomoći,
 • masivna bombardiranja gradova,
 • napadi na nezaštićene gradove,
 • korištenje biološkog ili kemijskog oružja,
 • ubijanje zarobljenika ili taoca,
 • pljačke na zauzetim područjima,
 • sustavne pljačke kulturnih dobara,
 • genocid
 • ili druga masovna ubojstva (democid).