Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima jedanaesto mjesto u važnosnome slijedu hrvatskih odlikovanja. Red je ustanovljen 10. ožujka 1995. godine. F1 Radi se o jedinstvenom redu dvojaka oblika, odnosno znaka: za poginule i za nestale u Domovinskom ratu. F2

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom
Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnog spomena poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima nestalim u tijeku Domovinskog rata.

Izgled

uredi

Red se sastoji od znaka Reda položenog na Danicu i pločice.

Znak Reda čini grb Republike Hrvatske položen na okomiti mač iz čije krsnice izlazi vijenac tropleta isprepletena hrastovim lišćem. Za poginule znak Reda je zlatne boje, a za nestale srebne. Znak Reda je položen u središnji dio posrebrene Danice s dvanaest krakova. Na glatkom naličju Danice za poginule ugravirano je geslo: »Navik on živi ki zgine pošteno«.

Na pločici je ugravirano ime i prezime odlikovanog. Naličje pločice je glatko. Za poginule pločica je pozlaćena i ima ispod imena i prezimena geslo Reda: »Navik on živi ki zgine pošteno«. Za nestale pločica je posrebrena.

Poticaj za dodjelu i uručivanje

uredi

Predsjednik Republike Hrvatske dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno ili može imenovati kao svog izaslanika za uručenje Reda imenovati predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade, ministre i župane te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Ako se ustanovi da je neki od nestalih odlikovan sa srebrnim znakom Reda poginuo, Odjel za odlikovanja i priznanja Ureda predsjednika Republike zamjenjuje srebrni znak Reda s pozlaćenim znakom Reda. Ako se utvrdi da je neki od nestalih odlikovan Redom sa srebrnim znakom Reda živ, odlikovani vraća Red Odjelu.

Isticanja

uredi

Red ističu obitelji odlikovanih osoba prilikom svečanih prigoda posvećenih uspomeni na odlikovanoga.

Napomene

uredi
  1. F1  Pravilnik Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana u svom članku 2. stavku 1. ističe da je Red ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 20/95)., dakle 1995. godine. Međutim, u literaturi (Stjepan Adanić, et al., Hrvatska odlikovanja, Zagreb., 1997., ISBN 953-6053-18-7) spominje se da je Red ustanovljen 10. siječnja 1992. godine, tj. Uredbom o odličjima za ratne zasluge ("Narodne novine", br. 6/92.). Prema spomenutoj Uredbi postojao je Orden Zrinskog i Frankopana kao posmrtno odličje, međutim Uredba nikad nije zaživjela jer je iste godine donesen Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92.). Ovaj Zakon predviđao je Orden Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana koji se dodjeljivao kao posmrtno odlikovanje palim za hrvatsku državu. Taj je Zakon prestao važit stupanjem na snagu sadašnjeg Zakona.
  2. F2  Stjepan Adanić, et al., Hrvatska odlikovanja, Zagreb., 1997., ISBN 953-6053-18-7

Izvor

uredi
  • Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 20/95., 57/06. i 141/06.). - članci 6. i 15.
  • Pravilnik Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana ("Narodne novine", br. 108/00.).