Referentna točka

razdvojbena stranica na Wikimediji

Referentna točka je dogovorno odabrana točka odnosno neka vrijednost u odnosu na koju se opisuje položaj ili promatra gibanje ostalih objekata iz tog sustava. Srodan je pojam referentni sustav. U matematici referentna točka je točka na pravcu, ravnini ili prostoru.[1] U fizici je referentna točka n.pr. točka u kojoj je dogovorno zadana vrijednost potencijalne energije pri izračunavanju potencijalne energije iz poznate sile.[2] Referentna točka, je standard, kriterij, referentna vrijednost prema kojoj se mjeri, prosuđuje i vrjednuje kakvoća predmetnog subjekta i prema kojoj se mjeri ishod određene aktivnosti. Predstavlja razinu provedbe najbolje prakse. Mora ih se izraditi jer su nužnom pretpostvkom cijeloga postupka ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima.[3] Referentna točka ne mora biti nužno iz materijalnog svijeta. U sociologiji se pojam koristi za definiranje, npr. konteksta u kojem se provodi određeno istraživanje i tako su rezultati usporedivi s onima iz inih istraživanja bazirana na istoj skupini pitanja, ali uokvirena u drugu referentnu točku.[4]

Izvori

uredi
  1. Hrvatska enciklopedija referentna točka (preuzeto 29. ožujka 2020.)
  2. referentna točka, Struna, Hrvatsko strukovno nazivlje. (preuzeto 29. ožujka 2020.)
  3. Agencija za znanost i visoko obrazovanjeArhivirana inačica izvorne stranice od 29. ožujka 2020. (Wayback Machine) Referentna vrijednost. Osnovni termini i definicije u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. (preuzeto 29. ožujka 2020.)
  4. Tax-definition.org Definicija referentna točka (preuzeto 29. ožujka 2020.)