Reketra je bila kraljica drevnoga Egipta 4. dinastije. Bila je rođena kao princeza, "kraljeva kći od njegova tijela". U grobnici svoga sluge Kaemnefreta opisana je kao kćer faraona Kafre i supruga jednog kralja, premda nije spomenuto kojeg. Njezin je suprug najvjerojatnije bio njezin polubrat Menkaura. Pokopana je u grobnici G 8530 u Gizi, koju je istraživao Selim Hassan (1887.1961.). U grobnici su pronađene ljudske kosti, očito ostaci kraljice Reketre. Reketra je prikazana u grobnici svog sluge s perikom, ogrlicom i cvijetom lotosa.

Reketra
kraljica Egipta
Suprug Menkaura, faraon Egipta (najvjerojatnije)
Dinastija 4. dinastija drevnog Egipta
Otac Kafra, faraon Egipta
Majka nepoznata žena
Vjera religija drevnog Egipta