Ručnik


Ručnik je tekstilni proizvod koji se koristi za brisanje ruku ili tijela. Ručnici mogu biti izrađeni od prirodnih vlakna biljnog podrijetla (primjerice od pamuka ili umjetnih vlakana ili mješavine prirodnih i sintetičkih vlakana. (Kontaktni sinonimi : peškir, šugoman)

Razni ručnici
Ručnik na travi u parku