Ruka (nastamba)

Ruca ili ruka Mapuche Indijanaca

Ruka, oblik kuće kod južnoamričkih Indijanaca iz skupie Araukanaca. Ove kuće pozmnate su još iz 16. stoljeća, a održale su se u nekim ruralnim krajevima među Araukancima još i danas[1].

Kuće su dosta nalik onima kod sjevernoamerićkih Irokeza poznatih kao 'long house', ili 'duga kuća'. Građene su od drvenoh kostura, prekrivene slamom, bez prozora i sa ognjištem (kutral) na sredini na kojem se uvijek održavala vatra[2].

Izvorno je bila kružnog oblika, sa ulazom na istočnoj strani (Puelmapu), Zemlji Istoka, domovini bogova.

Ruke danas mogu bili, kružnog, pravokutnog ili eliptičnog oblika.

IzvoriUredi