SIPRNet

SIPRNet (Secret, Secure Internet Protocol Router Network) je sistemski mrežni protokol korišten od američkog ministarstva obrane (Department of Defense) i Department of State za razmjenu povjerljivih informacija.

Drugim riječima, SIPENet je sigurna verzija civilnog interneta koji koristi američka vlada, a u novije vrijeme i vojske drugih država također koriste sličan protokol.

Vanjske povezniceUredi

Secret Internet Protocol Router Network (SIPRNET)