Samoaktualizacija

Translation arrow.svg
Ovaj članak ili dio članka, djelomično ili uopće nije preveden sa srpskog jezika.
Slobodno pomozite u prijevodu vodeći računa o stilu i pravopisu. Izvornik se možda nalazi na popisu drugih jezika.


Samoaktualizacija je izraz koji se koristi u psihologiji, filozofiji, duhovnosti i istočnim religijama. Definiše se kao "ispoljavanje svojih apsolutnih potencijala kao ljudske individue"

U jednom pregledu, Mortimer Adler definiše samorealizaciju kao slobodu od spoljašnje prisile, uključujući i kulturološka očekivanja, političke i ekonomske slobode, i slobodu od svetskih vezanosti i želja itd. Paramahansa Yogananda je definisala Samorealizaciju kao "znanje - u telu, umu i duši - da smo mi jedno sa Božjom sveprisutnošću, da ne moramo moliti da dođe do nas, da nismo samo blizu toga, već da je Božja sveprisutnost naša sveprisutnost, da smo samo i već sada deo njega. Sve što treba da učinimo je da poboljšamo naše znanje. "