Savršena konkurencija

Da bi savršena konkurencija bila prisutna na tržištu potrebno je ispuniti sljedeće uvjete :

  1. Broj kupaca i ponuđača treba biti toliki da ni jedan od njih nije u stanju diktirati uvjete razmjene.
  2. Cijenu određuje tržište i nitko od kupaca i ponuđača ne može utjecati na njezinu razinu.
  3. Svi sudionici na tržištu su savršeno informirani o karakteristika proizvoda i usluga koje razmjenjuju.
  4. Ponuda i potražnja proizvoda i usluga je homogena i djeljiva.
  5. U svakom trenutku postoji mogućnost slobodno ući i izaći s tržišta.