Senilizacija

Senilizacija (starenje stanovništva ili demografsko starenje), je proces povećanja udjela starog stanovništva u ukupnom stanovništvu određenog područja.

Označava proces starenja stanovništva, odnosno povećanje udjela starih uz istodobno smanjenje udjela mladih ljudi. Uobičajeno se kao granična vrijednost iznad koje započinje starenje uzima udio od 8% stanovništva u dobi 65 i više godina ili udio od 12% stanovništva u dobi 60 i više godina.