Siže

Siže dolazi od francuske riječi sujet - predmet. Odnosi se na događaje kako, odnosno kojim redom, ih neko književno djelo donosi.

Pojam su aktualizirali ruski formalisti početkom 20. stoljeća u opoziciji prema fabuli.

Dok je fabula slijed događaja u pripovjednom tekstu izložen kronološki, onako kako bi se ti događaji dogodili u stvarnosti, siže je onakav poredak događaja kakav je izložen u tekstu, bez obzira na kronologiju. To je ustvari način redanja i prepletanja motiva.

Prema sižeu; 3 su tipa fabuliranja(načina izražavanja sižea):

  • prstenasto
  • stupnjevito
  • paralelno