Slobodni kraljevski grad

Povelja gradu Vukovaru uredi

1231. Colomanus, Dux totius Sclauoniae, hospitibus iuxta castrum Walkó immunitates confert.

Colomanus, Dei gratia, rex, et dux totius Sclauoniae Salutem et omne bonum. Ne ea, quae aguntur, in tempore labantur cum eodem, prudentum stabiliuit prouidentia, litterarum testimonio roborari. Ad vniuersorum igitur volumus peruenire notitiam, quod nos Hospitibus iuxta Castrum Valkow commorantibus, videlicet Teutonicis, Saxonibus, Hungaris et Sclauis, consilio et consensu omnium Iobagionum nostrorum libertatem talem constituimus, vt omnem causam inter ipsos ortam, praeter effusionem sanguinis, maior villae eorumdem, quem ipsimet exposuerint, iudicare tenetur. Effusionem tamen sanguinis non per se, sed per Ianitorem Castri (Porkoláb?) possit iudicare, cum quo iudicium habeat commune. Statuimus etiam, quod de qualibet porta annuatim dimidium fertonem, transactis in nouitate tribus annis, dare teneantur; ita tamen, quod in festo S. Georgii tria pondera, in secundo festo S. Martini tria pondera persoluerent. Statutum est eisdem, quod siquis sine heredibus ex ipsis decedere contigerit, pecuniam suam cuicunque vellet, possit disponere. Statuentes etiam eisdem: quod nullus absque serie iudicii de villa eorum ligatum aut vinctum possit quempiam extrahere. Et insuper ne aliquo indigeant, terram castri eiusdem nomine T. ad habitandum dandam ipsis contulimus integraliter cum sylua terrae eiusdem nomine T. de qua domos extruendas, et curias praeparandas, liberum eis permisimus arbitrium; quibus etiam Danubium et fluuium Walkow piscandos libere permisimus. Statuimus 238etiam eisdem, quod, si quis vult, libere veniat, et libere cum voluerit, omnibus rebus venditis et domibus recedat. Et vt haec talis a nobis facta dispositio in irritum non possit reuocari, consilio et consensu Iobagionum nostrorum praesentem sigilli nostri munimine iussimus confirmari; super addentes eisdem, quod nulla causa inter ipsos ad certamen duelli debet peruenire. Istis tamen Iobagionibus praesentibus: Iula Bano, filioque eiusdem alteri Iula, magistro Tauernicorum nostrorum, Nicolao de Zala, Opoi de Simig, Petro de Walkow, Georgio de Barana, Comitatus tenentibus, et aliis quam plurimis. Datum per manus Magistri File, nostri Notarii. Ab incarnatione Domini anno MCCXXXI.


Prijevod s latinskog uredi

Koloman po milosti božjoj kralj i herceg cijele Slavonije pozdrav i svakom pozdrav i svako dobro.

Brižljivošcu mudrih je odredeno da se sve ono što se zbiva u vremenu osnaži pismenim svjedocanstvom kako se u njemu ne bi izgubilo. Stoga želimo da dode svima do znanja da smo našim gradanima, koji borave ispod vukovske utvrde, to jest Teutonima, Saksonima, Ugrima i Slavenima, po savjetu i uz pristanak svih naših kmetova odredili takvu slobodu. Da je svaku parnicu koja nastane medu njima osim prolijevanja, dužan presudivati njihov nacelnik kojeg ce sami postavljati. A prolijevanje krvi ne može suditi sam, nego zajedno sa zapovjednikom utvrde, s kojim neka zajedno donosi presudu. Odredujemo takoder da su od svakog dvora dužni davati, pošto produ tri godine, polovicu fertona godišnje, i to tako da na blagdan sv. Jurja placaju po tri pondera. Odredeno im je, ako netko izmedu njih na samrti, može svoje imanje ostaviti kome god hoce. Odredujemo im takoder da nitko ne može nikoga iz njihova mjesta svezana ili okovana izvuci, ako prije toga nije osuden. Osim toga, da ne bi bilo u cemu oskudijevali, predali smo im citavo zemljište same utvrde koja se zove T. da na njemu stanuju i šumu na tom zemljištu koja se zove T. iz koje smo im dopustili da uzimaju drvo za izgradnju domova i dovršenje kuca. Dopustili smo im takoder slobodno ribarenje na Dunavu i rijeci Vuki. Odredujemo takoder, ako tko hoce neka slobodno kad uzthjedne iseli, pošto proda sve stvari i kuce. Dodajemo da se nijedna parnica izmedu njih ne presudi na dvoboj. A da se naša odredba ne može opozvati, po savjetu i uz pristanak naših kmetova smo zapovjedili da se ova isprava potvrdi zaštitom našeg pecata. A tu su prisutni naši kmetovi: ban Jula i njegov sin, drugi Jula, magister naših tavernika, Nikola zaladski, Opoj šomodski, Petar vukovski, Juraj baranjski, župani i mnogi drugi. Dano rukom magistra File, našeg notara, godine od utjelovljenja Gospodnjeg 1231.“