Socijalizacija (lat. sociare‚ spojiti) označava proces tijekom kojeg osobe stječu stavove i sustava vrijednosti ili društvene norme određene kulture. Pojam je skovao francuski sociolog Emile Durkheim.

Hugo Oehmichen: Prvi gutljaj

Tijekom socijalizacije uče se ponašanja koja se smatraju prikladnima za članove određenog društva. Središnji zadatak socijaliziranja svakog novog naraštaja je prenošenje sustava zajedničkih vrijednosti. Socijalizacija počinje u obitelji koja se sastoji od jednog ili dva roditelja i njihove djece. Prema suvremenim shvaćanjima, proces socijalizacije uključuje i proces individualizacije pod kojim se podrazumijeva sposobnost pojedinca da nadilazi postojeću socijalnu danost i da se mijenja sukladno vlastitim potrebama. Najvažniji faktori socijalizacije su: obitelj, škola, kao i šira socijalna zajednica sa svojim formalnim i neformalnim institucijama.

Obiteljski odgoj uredi

Odgoj i socijalizacija počinje u obitelji, a najjače djeluje u predškolsko i mlađe školsko doba. U obiteljskoj sredini nastaju prva poimanja i predodžbe o svijetu i životu. Tada se oblikuju pojmovi, izgrađuju stavovi, uspostavljaju odnosi, prihvaćaju vrijednosni kriteriji.

Školski odgoj uredi

Škola je veoma značajan faktor socijalizacije djeteta. Razlozi za to su mnogobrojni. Dolazak u školu je prije svega dolazak u neku novu sredinu, u kojoj vrijede potpuno nova pravila i stroži zahtjevi, te se uspostavljaju potpuno novi i drugačiji odnosi od onih koje je dijete imalo u obitelji. Dolaskom u školu dijete dolazi u kontakt s potpuno novom socijalnom grupom. Tamo susreće vršnjake koje mu je slučaj dodijelio i na čiji izbor nije imao nikakvog utjecaja. Kakvi će efekti socijalizacije u školi biti ovisi i o nizu elemenata. Organizacija školskog života, ličnosti i karakter učitelja su najvažniji. Ali ne treba isključiti i osobine svakog djeteta, odnos učitelja prema njemu, odnos među učenicima. Efekt socijalizacije djeteta u školi ovisi i od odnosa roditelja prema školi. Negativan stav roditelja prema školi razvija i negativan stav djeteta, i obrnuto.

Poveznice uredi

Vanjske poveznice uredi