Srpska državna samouprava u Mađarskoj

Srpska državna samouprava (mađ. Országos Szerb Önkormányzat) odnosno Zemaljska samouprava Srba je samouprava koju narod Srbi u Mađarskoj ima u skladu sa zakonima Republike Mađarske.

PovijestUredi

Mađarski parlament je donio Zakon o pravima nacionalnih i etničkih manjina u Republici Mađarskoj, u kojem je predvidio ustavno pravo manjinama osnivati lokalne i manjinske samouprave. Uslijedili su lokalni izbori u Mađarskoj 1994., čime su sve manjine došle prvi put u povijesti u prigodu odlučiti žele li se same organizirati i odrediti kako će se postaviti na političkoj pozornici Republike Mađarske. Manjine su iskoristile tu zakonsku mogućnost.

Jedinice po županijamaUredi

2001. je u Mađarskoj djelovalo 40 jedinica srpske manjinske samouprave.

IzvoriUredi